COOPERACIÓ i SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina EL 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.