MARTORELL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA (UNICEF)

 

cai unicef correct1

 

 El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF Comitè Espanyol, té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen (ONU, 1989), de la qual el nostre país és signatari, en l'àmbit dels Governs Locals.
Aquest programa té com a pilars fonamentals, el disseny de polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els Drets del Nen (enfocament de drets i d'equitat); la promoció de la participació infantil i adolescent (enfocament de participació) i l'impuls d'aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell municipal (enfocament ALIA).

El Programa Ciutats Amigues de la Infància es va engegar a Espanya l'any 2001 i compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Español reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits establerts a aquest efecte, que es recullen en el document de Bases de Convocatòria Segell CAI 2017-2018.

Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular; considerant, a més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats a les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen al nostre municipi.
En sessió celebrada el 19 de febrer de 2018, i per unanimitat, el Ple de l'Ajuntament de Martorell va acordar sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el seu posterior suport i col·laboració per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència al nostre municipi.

CAI_01 Memoria Actividades

CAI_02 Diagnóstico

CAI_03 Plia

negrelogo diba mancomunitat     logoconsellbaixlloblogo Generalitat