casals final

 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

   

  L’Estiu a la teva Escola es una activitat lúdica i esportiva adreçada a infants de 3 i 12 anys associada al context escolar.
  L’activitat contribueix a la formació integral, el desenvolupament personal i la construcció del coneixement. Els continguts es presenten en relació a un centre d’interès i s’imparteixen al voltant de quatre grans blocs:

  A. Activitats i jocs que permeten el treball amb l’entorn.

  B. L’activitat física i salut, control de les habilitats motrius bàsiques, resolució de situacions motrius, introducció d’hàbils higiènics.

  C. Gaudir de la pràctica del joc motor, les activats físiques i esportives.

  D. Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure

  Les sessions es desenvoluparan en diferents espais (gimnàs, pista esportiva o aula). En el cas que es donin condicions climatològiques adverses (pluja, molt fred o vent...) el monitor/a responsable de l’activitat adaptarà el contingut de la sessió a l’espai de pràctica.

   

  Característiques :

  Dates: Del 28 de juny al 30 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

  Horari: de 09:00 a 13:00 h, amb torns d’entrada i sortida que s’assignaran

  Llocs :

   • Escola Vicente Aleixandre
   • Escola Juan Ramón Jiménez
   • Escola Els Convents
   • Escola José Echegaray
   • Escola Mercè Rodoreda
   • Escola Lola Anglada

  Edats:

  Infants nascuts des de l’1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2017

   Serveis Opcionals :

   • Servei d'acolliment: matí de 08:00 a 09:00 h. S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal.
   • Servei de menjador: de 13:00h a 15:00h . S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal.

  IMPORTANT: Tant el servei d’acollida com el de menjador, en el cas que es vulgui seleccionar setmanalment, el límit de contractació serà el dijous anterior a la setmana escollida.

   

  Altres dades d’Interès :

  Rebreu una carta informativa de l’assignació del grup del vostre fill/a

  Reunió informativa a través de directe al Canal de Youtube de l’Ajuntament de Martorelll :

  Data: Dilluns 21 de juny de 2021
  Hora: 17:30 hores
  Enllaç : https://www.youtube.com/user/AjuntamentMartorell

   Informació destacable situació COVID-19

  Donada la situació excepcional en la que ens trobem, destacar que, en tot moment, les activitats i desenvolupament de l’Activitat d’Estiu es regirà pel Protocol Específic de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb un seguit d’especificitats que us resumim per tal que les famílies sigueu coneixedores:

   1. Tot i que l’horari d’activitat general està previst de 9:00 a 13:00 i fins les 15:00h qui faci ús del servei de menjador, s’establiran torns horaris tant per l’entrada com per sortida d’aquests grups seguint les indicacions de la normativa vigent segon els accessos de què disposi cada centre escolar on es desenvolupi l’activitat.
   2. En la carta informativa que rebreu abans de l’inici del servei se us indicarà hora i porta d’accés d’entrada i recollida del vostre infant.
   3. Els grups assignats inicialment seran estables, evitant els canvis de grup d’un infant determinat, per poder tenir el control establert de la dinàmica i seguiment del mateix, evitant al màxim l’intercanvi entre els participants.
   4. Existirà la figura del Responsable COVID, que estarà prèviament format per tal de garantir l’aplicació del protocol establert en la normativa vigent en cas de necessitat
   5.  S’haurà de comunicar al/la monitor/a referent qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant respecte les dades entregades en el moment de la inscripció

   Pla d'actuació davant d'un cas sospitós de COVID 19

  Recomanacions i altres indicacions:

  Els infants depenen del grup i l’edat podran realitzar : activitats recreatives, lúdiques i esportives, així com activitats variades (manipulació de materials alternatius, ...) i diverses sortides a l’entorn, passejades, patinets i/o patins en línia...
  És important que els nens i nenes duguin roba esportiva, còmoda , adequada a l’època de l’any i calçat esportiu.
  Per a la realització de les sessions amb aigua cal que els nens i nenes portin banyador, tovallola de la seva mida, sabatilles de bany i gorra per protegir-se del sol.
  Es dedicarà un breu espai de temps a que els nens i nenes prenguin un petit esmorzar.

  Aquells infants que tinguin el permís dels pares per marxar sols al finalitzar l’activitat i/o ser recollits per algun germà/na menor d’edat o qualsevol adult que la família consideri, caldrà que les famílies complimentin el full d’autorització.
  El responsable de l’activitat és el Sr. Albert Ginés, si teniu necessitat de comunicar-vos amb ell amb ell podeu enviar un correu electrònic a l'adreça activitatsestiu@martorell.cat
  Preguem la màxima puntualitat tant a l’hora de portar els nens com a l’hora de recollir-los segons els torns d’entrada i sortida que s’assignaran.

   

 •  

   

  TAXES I PREUS PUBLICS

   

   

  1r. Germà

  2n. Germà

  3r. Germà i successius

  Estiu a l'Escola (5 setmanes)

  110,00

  92,00

  82,00

  Acolliment Matí (5 setmanes)

  50,00

  50,00

  50,00

  Menjador (5 setmanes)

  187,50

  187,50

  187,50

  Menjador Setmanal

  37,50

  37,50

  37,50

  Menjador Puntual

  No existeix

  No existeix

  No existeix

   

   

  Durant el període d’estiu i una vegada finalitzat el curs escolar, es manté el suport als infants i les seves famílies a través dels ajuts econòmics de caràcter social.

  Aquests ajusts , prèvia valoració dels Serveis Socials Bàsics, seran sempre a màxim d’una activitat per nen/a.

  Per tal de ser beneficiari de l’ajut, primer de tot, la persona s’ha d’adreçar als Serveis Socials Bàsics i sol·licitar entrevista amb un tècnic social. És indispensable, com a mínim, realitzar una entrevista perquè es pugui valorar la documentació aportada per la família i per tant, si s’escau, l’ajut corresponent a l’activitat d’estiu.

  SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  C/ Francesc Santacana 12 1r pis
  Tlf. 937735193
  Horari atenció 9.30h a 14.30
 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

  Per tal de finalitzar la inscripció serà imprescindible que ens envieu els documents sota relcionats, a l'adreça de correu activitatsestiu@martorell.cat  ,a qualevol de les nostres oficines


  · Fotocopia targeta sanitària. (Obligatori)


  · Full de dades complementaries. Cal emplenar tots els seus apartats i dedicar especial atenció en el cas que l’infant es quedi dinar notificant possibles intoleràncies i/o al·lèrgies. 

  1. Full de Dades complementàries  (Obligatori)

  Responsabilitat COVID19. Donada la situació que estem vivint, cal emplenar aquesta documentació.

  2. Declaració Responsable COVID 19 (Obligatori)

  Document en cas que l’infant hagi de marxar sol o el reculi un major d’edat diferents al pare/mare/tutor legal.

  3. Autorització sortides de menors 

   

 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

  Per formalitzar la inscripció on line heu us heu d'adeçar al següent enllaç DEPORSITE

   

 • Centre Integral d’Esport i Salut

  Carrer Gelida s/n
  Telèfon 93 774 2626
  Horari atenció :
  De dilluns a dissabtes de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Oficines Patronat

  Plaça de la Vila 27
  Telèfon 93 774 0069
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Complex Esportiu la Vila


  C. Mestres Gomila i Reniu, 1
  Telèfon 93 7750050 Ext. 6561
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 


  Complex Educatiu

  Carrer Josep Tarradellas 11 (Baixos)
  Telèfon 93 775 2538
  Horari :
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

 •  

  L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

  Informació destacable situació COVID-19

  Donada la situació excepcional en la que ens trobem, destacar que, en tot moment, les activitats i desenvolupament de l’Activitat d’Estiu es regirà pel Protocol Específic de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb un seguit d’especificitats que us resumim per tal que les famílies sigueu coneixedores:

   1. Tot i que l’horari d’activitat general està previst de 9:00 a 13:00 i fins les 15:00h qui faci ús del servei de menjador, s’establiran torns horaris tant per l’entrada com per sortida d’aquests grups seguint les indicacions de la normativa vigent segon els accessos de què disposi cada centre escolar on es desenvolupi l’activitat.
   2. En la carta informativa que rebreu abans de l’inici del servei se us indicarà hora i porta d’accés d’entrada i recollida del vostre infant.
   3. Els grups assignats inicialment seran estables, evitant els canvis de grup d’un infant determinat, per poder tenir el control establert de la dinàmica i seguiment del mateix, evitant al màxim l’intercanvi entre els participants.
   4. Existirà la figura del Responsable COVID, que estarà prèviament format per tal de garantir l’aplicació del protocol establert en la normativa vigent en cas de necessitat
   5.  S’haurà de comunicar al/la monitor/a referent qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant respecte les dades entregades en el moment de la inscripció

   

  Pla d'actuació davant d'un cas sospitós de COVID 19