Curs Actual

Si acabeu d'arribar a Martorell i teniu fills menors de 16 anys per escolaritzar, podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Ensenyament per fer els tràmits per sol·licitar la plaça.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Adreça: c/Josep Tarradellas, 11, baixos (Complex Educatiu)

Horari d'atenció al públic

Sol·licitud de cita: per telèfon (93 775 25 38) o bé per correu electrònic (ensenyament@martorell.cat).

De setembre a juny: Matins, de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h. Tardes de dilluns a dijous de 16:30 a 19.15 h.
Juliol: de 9.00 a 13.00 h
Agost: tancat

Documentació (originals i fotocòpia)

  • Full de convivència (imprescindible original) (cal estar empadronat)
  • DNI de pare i mare (en cas de separació, cal dur la documentació que acrediti que qui fa la sol·licitud en té la guàrdia i custòdia)
  • Llibre de família o inscripció de naixement (imprescindible full dels titulars i full de fill/a a escolaritzar)
  • Targeta sanitària individual (TIS)
  • Full o llibre de vacunes

Nota: En el moment de sol·licitar la plaça cal venir acompanyats amb els fills/es.

Més en aquesta categoria: « Adults Proper Curs »