eduquem en familia

La finalitat del programa Eduquem en família és coordinar un catàleg d'activitats per les famílies per acompanyar i donar suport a la seva tasca educativa, que abraci les diferents etapes de la vida des de la infantesa fins l’adolescència i temàtiques diverses : autonomia personal i resolució de conflictes, criança positiva i educació emocional, transicions educatives, ús de pantalles, relació família-escola, etc.


Amb aquest objectiu, des de la Regidoria d'Ensenyament s’organitzen diferents xerrades/tallers per a famílies dins l'oferta del catàleg de la Diputació, d'acord amb la detecció de necessitats realitzada conjuntament amb les AMPAs.

 

 

 • L’adolescència és una etapa complexa per als propis adolescents, els educadors/es i per als pares i mares.
  Un dels reptes a les que ha de fer front l’adolescència és la de relacionar-se amb el seu grup d’iguals, i a vegades en relacions íntimes o més estretes amb una altra persona.
  L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és ajudar a pares i mares a poder acompanyar als seus fills i filles en establir relacions positives igualitàries, i per això cal que abordem com es posiciona la família en aquest tema, quin paper juga l’amor romàntic en les relacions, els diferents tipus de violències visibles, invisibles o normalitzades-­‐, la construcció social de gènere, la detecció de relacions abusives...
   
  Tallers realitzats per Eines Coop.

  Adreçats a pares, mares, tutors i persones que convisquin amb adolescents entre 12 i 18 anys
   
  Dates :

  Dimarts 18 i 25 de maig de 2021

  Hora :

  De 18,00 a 19,30 hores
   
  Format :

  Telemàtic  : Enllaç a Microsoft Teams prement aquí 

   

  Activitat gratuïta

  Inscripció a l'activitat omplint el formulari següent o al telèfon 93 775 25 38

   
 • El canvi de l’etapa d’educació primària a l’ESO pot produir inquietuds, inseguretats i malestars en el marc de la família, ja sigui per part dels adults o dels infants/adolescents.

  L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és ajudar a pares i mares a poder acompanyar de manera positiva als seus fills i filles en aquesta transició millorant el coneixement de l’ESO.
  Per això es tractaran els diferents aspectes d’aquesta etapa educativa i els principals canvis que es produeixen a diferents nivells, i intentarem resoldre preguntes i dubtes al respecte...

  Taller realitzat per Toni Argent, professor d’ESO i formador col·laborador de la Diputació de Barcelona .

  Adreçat a pares, mares, tutors i persones que convisquin amb alumnes de 5è i 6è d’educació primària

  Data :

  Dimarts 1 de juny de 2021

  Hora :

  De 18,00 a 19,30 hores

  Format :

  Telemàtic : Enllaç al Taller

  DESCARREGAR LA PRE-ACTIVITAT “El pas de l’educació primària a secundària”

  Activitat gratuïta

  Inscripció a l'activitat omplint el formulari següent o al telèfon 93 775 25 38

   
   
 • Assetjament escolar fa referència a tota forma de maltracte físic, verbal o psicològic que té lloc entre nens i nenes i adolescents en edat escolar de forma reiterada i al llarg del temps.
  Es tracta d’un fenomen que preocupa a la comunitat educativa i la societat en general, que s’ha agreujat amb l’entrada en joc de les xarxes socials.

  Aquesta xerrada té l’objectiu de fer reflexionar els pares i mares sobre l’anomenat bullying.
  Com ?

  Compartint i clarificant situacions de risc i buscant estratègies per fomentar canvis i afavorir l’acompanyament positiu i l’autonomia dels fills i filles

  Identificant les situacions en les que cal buscar ajuda i aquelles en les que no.

  Taller realitzat per Rosa Antolín i Pilar Verdeguer, psicopedagogues de GPS.Educació
   
  Adreçat a pares, mares, tutors i persones que convisquin amb alumnes de 6 a 18 anys

  Data :

  Dilluns 21 de juny de 2021

  Hora :

  18:00 hores

  Format :

  Telemàtic: Enllaç al Taller

   

  Activitat gratuïta

  Inscripció a l'activitat omplint el formulari següent o al telèfon 93 775 25 38

   

Memòria PEE Martorell 2019 20                          DIPUTACIO