Difusió Cultural

El Departament  de Cultura disposa d’un servei de difusió cultural escrit que és la publicació mensual de l’Agenda Cultural, el qual recull la dinàmica cultural del municipi de Martorell: activitats de la biblioteca i el museu, espectacles de teatre, música i dansa, concerts, festes populars, xerrades, conferències, cursos, concursos, exposicions i festes de barri.
Aquest servei està obert de manera gratuïta a totes les entitats culturals de Martorell per difusió de les seves activitats.

RECOMANACIONS
Les activitats que s’hagin de publicar a l’Agenda cultural de Martorell s’hauran de trametre al Departament de Cultura abans del dia 10 del mes anterior a la publicació.